Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
 Årsmöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
2018-02-08 | 19:43

Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska
förening

kallas härmed till 2018 års årsmöte.

Lokal: Hemgården (stora salen), Saltängsgatan 7,
Norrköping

Tid Söndagen den 11 mars 2018 klockan
ca 15.30

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande vid mötet

3. Val av sekreterare vid mötet

4. Val av två justeringsmän tillika
rösträknare vid mötet

5. Frågan om mötet blivit i behörig ordning
utlyst

6. Styrelsens årsredovisning

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av årsredovisningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående års förvaltning

10. Val av styrelseledamöter

• Val av ordförande på två år

• Val av tre ledamöter på två år

11. Val av två revisorer och två
revisorssuppleanter på ett år

12. Val av valberedning på tre personer på ett
år

13. Fastställande av årsavgifter
(medlemsavgift, avgift för familjemedlem samt
prenumerationspris för juridisk person) för
nästkommande kalenderår

14. Fastställande av verksamhetsplan med
ekonomiska ramar för innevarande år samt
översiktlig plan för nästkommande kalenderår

15. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet

16. Förslag med motivering från minst fem
medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen
senast en månad före årsmötet och över vilket
styrelsen skall ha yttrat sig

17. Övriga frågor

• Inventeringar 2018

• X2017

• Upptäckartävling 2016

• Utdelning av Svanägget

18. Mötet avslutas

Årsmötet är ett samarrangemang med Fågelföreningen i
Norrköping FiNk. FiNk:s årsmöte börjar kl. 15.00.

Efter årsmötena - ca 16.00 - serveras kaffe/te med tilltugg.

Därefter kommer konstnären, författaren och ornitologen
LARS JONSSON att berätta och visa bilder under
rubriken:

VINTERFÅGLAR – att se det ovanliga bland det allra
vanligaste.


Utlottning av litografi av bröderna von Wright. Dessutom kan
vi köpa Lars senaste bok VINTERFÅGLAR samt hans nya affisch
VÅRFÅGLAR.

Ansvarig: Stig Lindvall, mobil 0706-399660.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

« Tillbaka