Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2018-11-05 Omberg
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-10-01 Gärstad
Smålom Gavia stellata 2018-09-29 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-09-29 Häradskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-16 Knivbergavägen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2018-09-13 Glänås
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-05 Blåhake
Brun glada Milvus migrans 2018-09-01 Älgsjödammen
Silltrut Larus fuscus 2018-08-28 Trutdammen
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-28 Södra dammen
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-26 Lund, Söderköping
Bivråk Pernis apivorus 2018-08-06 Hjorthagen, Mellanbränninge
Roskarl Arenaria interpres 2018-08-06 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Nybro
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-01 Gärstad
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-29 Sjötuna udde
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-11 Norra dammarna
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Ledberg
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-06-05 Hjorthagen Kaga
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-04 Sättunaviken
Ängshök Circus pygargus 2018-06-03 Svälinge
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättuna
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-26 Ormstensmossen
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-24 Meandern, Stångån
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-23 Hjorthagen, Kaga
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-19 Ramstadbron
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-16 LFK tornet
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK tornet
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-15 Borghamn
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättuna
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-14 Stocklycke
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-12 Svälinge
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Svälinge
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-12 Tåkern
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-11 Hjorthagen
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Sättunaviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-08 Illersjö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Illersjö
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradskär
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Snavelund
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-02 Hjorthagen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Årta Anas querquedula 2018-05-01 Härnaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-01 Hjorthagen
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogsmosse
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Berg
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-29 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Nybro
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-29 Beteby
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-29 Ravsnäs
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravsnäs
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Beteby
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravsnäs
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravsnäs
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Grönbena Tringa glareola 2018-04-25 Rosenkällasjön
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Kärna mosse
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-23 Örberga
Hussvala Delichon urbica 2018-04-23 Alguvi
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-23 Härnaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 Härnaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Härnaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Sättuna
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-22 Snavelund
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Alguvi
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Borghamn
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Lövängsborg
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Frökärret
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-18 Snöbryggan
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-18 Meandern, Stångån
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-18 Rydskogen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Kungsbro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-18 Kungsbro
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 Sättuna
Storlom Gavia arctica 2018-04-14 Borghamn
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-13 Svälinge
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Borghamn
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-13 Borghamn
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-12 Sättuna
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Snavudden
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Smedshemmet
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-08 Hjorthagen
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-08 Fågelmossen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-05 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Sättuna
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-05 Ekängen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Leonardsberg
Ejder Somateria mollissima 2018-04-03 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-03 Mauritzberg
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Leonardsberg
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-03 Mauritzberg
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-02 Svälinge
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Svälinge
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Tycklinge
Småskrake Mergus serrator 2018-04-01 Vadstena
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-01 Vadstena
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-31 Lövängsborg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-31 Svanshals äng
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-31 Hästholmen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-29 Siggantorp
Kricka Anas crecca 2018-03-27 Nybro
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-27 Nykilskorset, Röby
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-27 Siggantorp
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2018-03-25 Nykilskorset
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-25 Ämten
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-25 Fyrsjön
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Nybro
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-13 Björkeberg ka
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-27 Rosenkällasjön
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättuna
Tjäder Tetrao urogallus 2018-02-18 Rådsla
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Strå, Åbylund
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Ramstadbron
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-02-10 Borghamn
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-10 Borghamn
Kattuggla Strix aluco 2018-02-09 Borghamn
Råka Corvus frugilegus 2018-02-08 Vadstena
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-06 Trädgför Linköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-02 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-01 Västerlösa
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-28 Nybro
Brunand Aythya ferina 2018-01-28 Nybro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-01-27 Nybro
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-26 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-24 Rökinge
Bergand Aythya marila 2018-01-23 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-23 Stångåmynningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Stångåmynningen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen