timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots
 
  Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2017    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2017.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Amerikansk bläsand Anas americana 2017-04-23 Leonardsberg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-18 Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-18 Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Stångån Meandern
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Isberga nat reserv
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-13 Ellen Key
Årta Anas querquedula 2017-04-13 Nybro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Södra dammen
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 LFK tornet
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Sättuna
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-04-07 Ytterö
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-07 Ytterö
Svärta Melanitta fusca 2017-04-07 Ytterö
Smålom Gavia stellata 2017-04-07 Ytterö
Silltrut Larus fuscus 2017-04-07 Ytterö
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-04-07 Ytterö
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-05 Ekängsdalgången
Skedand Anas clypeata 2017-04-04 Sättuna
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-02 Stora Lund
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Västra väggar, Omberg
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Borghamn
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-01 Älgsjödammen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Älgsjödammen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Strå kyrka, Vadstena
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svälinge
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Borghamn
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Borghamn
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 S dammen, Gärstad
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättuna
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-29 Sättuna
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-28 Sättuna
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Nybro
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-27 Nybro
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Kaga
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättuna
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Beteby
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-20 Östanbäck, Nederlösa
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Hornuggla Asio otus 2017-03-18 Norsholm, Åby gård
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-15 Härnaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-15 Härnaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-14 Tinnerö
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-14 Siggantorp
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Säbyviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-06 Sättuna
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-06 Bråborg
Kricka Anas crecca 2017-03-05 Sättuna
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-04 Tåkern
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-03 Svälinge
Trana Grus grus 2017-03-03 Svälinge
Röd glada Milvus milvus 2017-03-02 Mörbyslätten
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-01 Nybro
Pärluggla Aegolius funereus 2017-02-23 Hästhumla
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-22 Sättuna
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Härnaviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Nykvarn
Talltita Parus montanus 2017-02-13 Rådsla
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-13 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-13 Rådsla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-13 Rådsla
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-13 Rådsla
Berguv Bubo bubo 2017-02-11 Linköping
Kattuggla Strix aluco 2017-02-11 Tinnerö
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-07 Kallerstad
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-30 Tåkern
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-30 Borghamn
Svartmes Parus ater 2017-01-26 Smedshem, Ljungsbro
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-22 S Dammen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-22 Kungsbro
Sothöna Fulica atra 2017-01-22 Kungsbro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-21 Söderö
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Söderö
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Söderö
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-18 Nederlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Nederlösabadet
Stenfalk Falco columbarius 2017-01-17 Normlösa
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-14 Sturefors slott
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Hamra sluss
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-14 Tannefors
Sädgås Anser fabalis 2017-01-14 Kaga
Gröngöling Picus viridis 2017-01-13 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-13 Tinnerö
Grågås Anser anser 2017-01-10 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Nykvarn
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-10 Nykvarn
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-10 Nederlösa
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-10 Björkeberg
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-10 Västerlösa
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-09 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-09 Smedstad
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-09 Tinnerö
Skogsduva Columba oenas 2017-01-09 Tinnerö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Valla
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Smedstad
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Hjorthagen
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-06 Ledberg
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Resecentrum Linköping
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Nykvarn
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Kaga
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-03 Stångån
Storskrake Mergus merganser 2017-01-03 Nykvarn
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Säby
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-03 Nykvarn
Entita Parus palustris 2017-01-03 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Nykvarn
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Nybro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Nybro
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Nybro
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Nybro
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Bränninge
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Bränninge
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsbro
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Berg
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Tornby
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kungsbro
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Snavudden
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Bränninge
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Snavudden
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Snavudden
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Mellanbränninge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Mellanbränninge
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Snavudden
Skata Pica pica 2017-01-01 Mellanbränninge
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Mellanbränninge
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Berg
Korp Corvus corax 2017-01-01 Berg
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Berg
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Hjorthagen
Bläsand Anas penelope Nykvarn
 
rolex replica fake omega rolex replica sale rolex replica uk breitling replica sale
adidas schoenen dames adidas superstar dames adidas superstar adidas schoenen