Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2019.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sånglärka Alauda arvensis 2019-03-19 Rökinge 2 ex
Stjärtand Anas acuta 2019-02-19 Nybro 1 hona
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2019-02-19 Nybro 2 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2019-02-17 Nybro 8 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2019-02-17 Heda/Kungsbro 1 ex
Bläsgås Anser albifrons 2019-02-17 Härna/Vallby 7 ex
Sädgås Anser fabalis 2019-02-17 Heda/Kungsbro 7 ex
Svärta Melanitta fusca 2019-02-15 Lindö, Norrköping 1 ex
Kattuggla Strix aluco 2019-02-09 Edhaga/Tinnerö 1 ex hördes
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2019-02-06 Trädgårdsföreningen, Linköping 6 ex
Rapphöna Perdix perdix 2019-01-23 IKEA-avfarten, Linköping 16 ex
Varfågel Lanius excubitor 2019-01-19 Söderö 1 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2019-01-17 Hackeryd 1 hona
Trädkrypare Certhia familiaris 2019-01-15 Mörtlösa 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2019-01-15 Mörtlösa 1 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2019-01-12 Marianneberg, Mauritzberg 150 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2019-01-11 Hästholmen 15 ex
Blå kärrhök Circus cyaneus 2019-01-10 Härna 1 hona
Snatterand Anas strepera 2019-01-10 Gärstad, Linköping 1 hane
Kungsörn Aquila chrysaetos 2019-01-10 Marås, Västerlösa 1 ex
Skogsduva Columba oenas 2019-01-10 Västerlösa 18 ex
Ringduva Columba palumbus 2019-01-09 Valla. Linköping 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2019-01-09 Valla, Linköping 1 ex
Bläsand Anas penelope 2019-01-08 Nybro 2 ex
Stare Sturnus vulgaris 2019-01-06 Odal, Norrköping 5 ex
Bergand Aythya marila 2019-01-06 Kardonbron, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2019-01-06 Odal, Norrköping 45 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2019-01-06 Karlshov, Norrköping 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2019-01-06 Bergadammen, Linköping 1 ex
Gröngöling Picus viridis 2019-01-06 Kardonbron, Norrköping 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2019-01-06 Slottshagen, Norrköping 1 ex
Sädesärla Motacilla alba 2019-01-06 Slottshagen, Norrköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2019-01-05 Meandern, Stångån 1 ex
Vigg Aythya fuligula 2019-01-05 Stångåmynningrn
Kricka Anas crecca 2019-01-05 Västerby bro
Vittrut Larus hyperboreus 2019-01-05 Stångåmynningen 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2019-01-05 Meandern, Stångån 1 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2019-01-04 Nykvarn 6 ex
Svartmes Parus ater 2019-01-04 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2019-01-03 Tokorp 1 ex
Talltita Parus montanus 2019-01-03 Rådsla 1 ex
Tofsmes Parus cristatus 2019-01-03 Rådsla 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2019-01-03 Rådsla 2 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2019-01-03 Bondeby, Kvarn 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2019-01-02 Smedstad 5 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2019-01-02 Mörtlösa 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2019-01-02 Nykvarn 2 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2019-01-02 Smedstad 5 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2019-01-02 Nykvarn
Ormvråk Buteo buteo 2019-01-02 Nykvarn 1 ex
Havstrut Larus marinus 2019-01-02 Sättuna 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2019-01-02 Tornby 5 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2019-01-02 Meandern, Stångån 1 ex
Bofink Fringilla coelebs 2019-01-02 Mörtlösa 4 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2019-01-02 Nykvarn 1 ex
Gråsparv Passer domesticus 2019-01-01 T1, Linköping
Pilfink Passer montanus 2019-01-01 T1, Linköping
Korp Corvus corax 2019-01-01 Nybro
Grönfink Carduelis chloris 2019-01-01 Mörtlösa
Steglits Carduelis carduelis 2019-01-01 Nykvarn 1 ex
Kråka Corvus corone cornix 2019-01-01 T1, Linköping
Kaja Corvus monedula 2019-01-01 T1, Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2019-01-01 Trädgårdsföreningen, Linköping 5 ex
Skata Pica pica 2019-01-01 Nybro
Gulsparv Emberiza citrinella 2019-01-01 Västerlösa 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2019-01-01 Nybro
Talgoxe Parus major 2019-01-01 Mörtlösa
Blåmes Parus caeruleus 2019-01-01 Nybro
Entita Parus palustris 2019-01-01 Mörtlösa 1 ex
Björktrast Turdus pilaris 2019-01-01 Mörtlösa
Koltrast Turdus merula 2019-01-01 Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2019-01-01 Skäggetorp 10 ex
Tamduva Columba livia 2019-01-01 T1, Linköping
Gråtrut Larus argentatus 2019-01-01 Nybro
Fiskmås Larus canus 2019-01-01 Nybro 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2019-01-01 Nykvarn 1 ex
Sothöna Fulica atra 2019-01-01 Nybro
Rörhöna Gallinula chloropus 2019-01-01 Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2019-01-01 Mörtlösa 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2019-01-01 Härna 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2019-01-01 Härna 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2019-01-01 Vallby 1 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2019-01-01 Vallby 1 ex
Storskrake Mergus merganser 2019-01-01 Nybro
Nötväcka Sitta europaea 2019-01-01 Vallby 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2019-01-01 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2019-01-01 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2019-01-01 Nybro
Kanadagås Branta canadensis 2019-01-01 Nybro
Grågås Anser anser 2019-01-01 Vallby 1 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2019-01-01 Vallby
Kungsfågel Regulus regulus 2018-02-17 Slaka 1 ex