Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2019.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kattuggla Strix aluco 2019-02-16 Trehörningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2019-02-16 Lundbyfälten, Kimstad
Skogsduva Columba oenas 2019-02-16 Lundbyfälten, Kimstad
Sädgås Anser fabalis 2019-02-16 Lundbyfälten, Kimstad
Grågås Anser anser 2019-02-09 Segelbåtshamnen, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2019-02-09 Gärstadverken
Rörhöna Gallinula chloropus 2019-02-09 Nykvarn, Linköping
Bläsand Anas penelope 2019-02-09 Femöresbron, Norrköping
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2019-02-02 Stora Åkemossen, Ludden
Spillkråka Dryocopus martius 2019-02-02 Kårtorp, Ensjön
Talltita Parus montanus 2019-02-02 Vrinneviskogen, Norrköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2019-01-31 Sylten, Norrköping
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2019-01-27 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Berguv Bubo bubo 2019-01-27 Norrköpings kommun
Svärta Melanitta fusca 2019-01-27 Lindökanalen, Lindö
Ängspiplärka Anthus pratensis 2019-01-22 Kungsängens flygplats, Norrköping
Tofsmes Parus cristatus 2019-01-20 Sköldvik, Arkösund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2019-01-20 Arkösund
Kanadagås Branta canadensis 2019-01-18 Stångåfälten, Linköping
Kungsörn Aquila chrysaetos 2019-01-12 Rotenbergsholmen, Ållonöfjärden
Snösparv Plectrophenax nivalis 2019-01-12 Mauritsberg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2019-01-12 Färjestaden, Skenäs
Tordmule Alca torda 2019-01-12 Mauritsberg
Småskrake Mergus serrator 2019-01-12 Färjestaden, Skenäs
Alfågel Clangula hyemalis 2019-01-12 Mauritsberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2019-01-06 Kardonbron, Norrköping
Stenfalk Falco columbarius 2019-01-06 Rustalagret, Malmölandet
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2019-01-06 Rustalagret, Malmölandet
Forsärla Motacilla cinerea 2019-01-05 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Rödvingetrast Turdus iliacus 2019-01-05 Supra, Norrköping
Stare Sturnus vulgaris 2019-01-04 Öhmankajen, Norrköping
Nötskrika Garrulus glandarius 2019-01-03 Herrebrotippen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2019-01-03 Herrebrotippen
Järnsparv Prunella modularis 2019-01-03 Herrebrotippen
Rödhake Erithacus rubecula 2019-01-03 Fiskeby
Fasan Phasianus colchicus 2019-01-03 Strömma, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2019-01-03 Herrebro våtmark
Kungsfågel Regulus regulus 2019-01-03 Klockaretorpsskogen, Norrköping
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2019-01-03 Vibergshultskogen, Herrebro våtmark
Entita Parus palustris 2019-01-03 Vibergshultskogen, Herrebro våtmark
Svartmes Parus ater 2019-01-03 Vibergshultskogen, Herrebro våtmark
Gröngöling Picus viridis 2019-01-03 Herrebrotippen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2019-01-03 Karlshov, Norrköping
Korp Corvus corax 2019-01-03 Herrebrotippen
Varfågel Lanius excubitor 2019-01-03 Leonardsberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2019-01-01 Femöresbron, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2019-01-01 Campus, Norrköping
Skata Pica pica 2019-01-01 Lindö
Kaja Corvus monedula 2019-01-01 Lindö
Kråka Corvus corone cornix 2019-01-01 Lindö
Nötväcka Sitta europaea 2019-01-01 Lindö
Gråsparv Passer domesticus 2019-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2019-01-01 Lindö
Bofink Fringilla coelebs 2019-01-01 Sylten, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2019-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2019-01-01 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2019-01-01 Femöresbron, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2019-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2019-01-01 Lindö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2019-01-01 Kardonbron, Norrköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2019-01-01 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Talgoxe Parus major 2019-01-01 Lindö
Sidensvans Bombycilla garrulus 2019-01-01 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Sädesärla Motacilla alba 2019-01-01 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Större hackspett Dendrocopos major 2019-01-01 Lindö
Blåmes Parus caeruleus 2019-01-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2019-01-01 Oxelbergen, Norrköping
Ringduva Columba palumbus 2019-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2019-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Havstrut Larus marinus 2019-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2019-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2019-01-01 Lindö
Skrattmås Larus ridibundus 2019-01-01 Lindö
Sothöna Fulica atra 2019-01-01 Kardonbron, Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2019-01-01 Värmeverket, Norrköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2019-01-01 Kardonbron, Norrköping
Ormvråk Buteo buteo 2019-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2019-01-01 Lindö
Duvhök Accipiter gentilis 2019-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2019-01-01 Lindö
Gråhäger Ardea cinerea 2019-01-01 Lindö
Skäggdopping Podiceps cristatus 2019-01-01 Lindö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2019-01-01 Femöresbron, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2019-01-01 Lindö
Storskrake Mergus merganser 2019-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2019-01-01 Kardonbron, Norrköping
Knipa Bucephala clangula 2019-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2019-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2019-01-01 Lindö
Gräsand Anas platyrhynchos 2019-01-01 Strömsparken, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2019-01-01 Femöresbron, Norrköping
Sångsvan Cygnus cygnus 2019-01-01 Kardonbron, Norrköping
Knölsvan Cygnus olor 2019-01-01 Lindö