Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2018.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Småsnäppa Calidris minuta 2018-08-31 Fågeltornet, Svensksundsviken
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Silltrut Larus fuscus 2018-08-11 Badholmarna, Arkösund
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-02 Badholmarna, Arkösund
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Badholmarna, Arkösund
Myrspov Limosa lapponica 2018-07-29 Fågeltornet, Svensksundsviken
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-14 Herrebro våtmark
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-30 Ribbingstorps våtmark, Stora Runken
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-05-25 Odal, Norrköping
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-05-25 Vandringsleden (Vadsbäcken), Svensksundsviken
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Hagberget, Svensksundsviken
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-23 Jakobsdal, Ågelsjön
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-23 Fiskeby
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-22 Badholmarna, Arkösund
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 Utsättersfjärden, Marviken
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-16 Lönö
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-15 Leonardsberg
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-15 Herrebrotippen
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-14 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-13 Bråxvik Naturreservat
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-05-12 Vadarkärret, Svensksundsviken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-11 Fröjerums våtmark
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-09 Leonardsberg
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-09 Leonardsberg
Törnskata Lanius collurio 2018-05-08 Leonardsberg
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-06 Vrinneviskogen, Norrköping
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Leonardsberg
Brun glada Milvus migrans 2018-05-05 Leonardsberg
Prutgås Branta bernicla 2018-05-04 Parkeringen, Herrebro våtmark
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Beteby, Svensksundsviken
Ängshök Circus pygargus 2018-05-03 Beteby, Svensksundsviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-05-01 Södra Grantorp, Nedre Glottern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-30 Mauritzberg slott
Tornseglare Apus apus 2018-04-30 Ravnäs, Svensksundsviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-30 Mönnerums gård, Vikbolandet
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-29 Rustalagret, Malmölandet
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-26 Klockaretorpet, Norrköping
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-25 Beteby, Svensksundsviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-24 Fiskeby
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-24 Leonardsberg
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-24 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Grönbena Tringa glareola 2018-04-24 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Backsvala Riparia riparia 2018-04-23 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2018-04-23 Leonardsberg
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-23 Leonardsberg
Stjärtand Anas acuta 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-18 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Årta Anas querquedula 2018-04-18 Leonardsberg
Rödspov Limosa limosa 2018-04-18 Leonardsberg
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-18 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Leonardsberg
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-15 Marviken
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Bylingstaddammen, Östra husby
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Ejder Somateria mollissima 2018-04-08 Arkösund
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Smålom Gavia stellata 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tordmule Alca torda 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Praktejder Somateria spectabilis 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Leonardsberg
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-07 Leonardsberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-05 Leonardsberg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2018-04-05 Leonardsberg
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-05 Leonardsberg
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-04 Leonardsberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Leonardsberg
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-04 Leonardsberg
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Trehörningen
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Leonardsberg
Röd glada Milvus milvus 2018-03-31 Leonardsberg
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-03-31 Leonardsberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-31 Leonardsberg
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-03-31 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-29 Herrebro våtmark
Rördrom Botaurus stellaris 2018-03-22 Öhmankajen, Norrköping
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-22 Vita Össby, Malmölandet
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-22 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Leonardsberg
Sädgås Anser fabalis 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Trana Grus grus 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-17 Glotternskogens Naturreservat
Hornuggla Asio otus 2018-03-16 Knivbergavägen
Skogsduva Columba oenas 2018-03-14 Leonardsberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-14 Leonardsberg
Råka Corvus frugilegus 2018-03-13 Järnvägsparken, Linköping
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-03-11 Skärlunda gård, Borgs kyrka
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens Naturreservat, Hultsbruk
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-03 Bråborg, Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-26 Färgaregården, Norrköping
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Häradsudden
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-02-17 Häradsudden
Kattuggla Strix aluco 2018-02-17 Ågelsjön
Berguv Bubo bubo 2018-02-14 Norrköpings kommun
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-13 Knivbergavägen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-02-11 Lindö
Taltrast Turdus philomelos 2018-02-09 Sandviken, Ringstad mosse
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-09 Knivbergavägen
Orre Tetrao tetrix 2018-01-28 Lilla Göljen, Fjällmossen
Morkulla Scolopax rusticola 2018-01-26 Ringstadholm, Fiskeby
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-01-20 Malmölandet
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-01-20 Malmölandet
Svärta Melanitta fusca 2018-01-20 Mauritzberg slott
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-19 Gömslet, Herrebro våtmark
Ringduva Columba palumbus 2018-01-18 Folkparken, Norrköping
Järnsparv Prunella modularis 2018-01-11 Herrebrotippen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Herrebrotippen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-11 Eksund
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-07 Leonardsberg
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Leonardsberg
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-07 Leonardsberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Leonardsberg
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Leonardsberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-06 Marviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-06 Berget, Svenskundsviken
Sånglärka Alauda arvensis 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Marviken
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Marviken
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-06 Eklund, Svensksundsviken
Hämpling Carduelis cannabina 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-06 Marviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-01-06 Supra, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron, Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2018-01-03 Bergsbron, Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-03 Sylten, Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-03 Värmeverket, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-03 Oxelbergen, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Femöresbron, Norrköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-02 Fiskeby
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Herrebrotippen
Grågås Anser anser 2018-01-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Knivbergavägen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Lindö
Brunand Aythya ferina 2018-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2018-01-01 LIndö
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Motorstadion, Lindö
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Herrebrotippen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Eneby, Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Lindö
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Herrebrotippen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-01 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Lindö
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Skata Pica pica 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Herrebrotippen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Kabelvägen, Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-01 Färgaregården, Norrköping