Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2018.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Svärta Melanitta fusca 2018-01-20 Mauritsberg slott
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-01-20 Malmölandet
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-01-20 Malmölandet
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-19 Gömslet, Herrebro våtmark
Ringduva Columba palumbus 2018-01-18 Folkparken, Norrköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-11 Eksund
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Herrebrotippen
Järnsparv Prunella modularis 2018-01-11 Herrebrotippen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Leonardsberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Leonardsberg
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-07 Leonardsberg
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Leonardsberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-07 Leonardsberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-01-06 Supra, Norrköping
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-06 Marviken
Hämpling Carduelis cannabina 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-06 Eklund, Svensksundsviken
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Marviken
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Marviken
Sånglärka Alauda arvensis 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-06 Berget, Svenskundsviken
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-06 Marviken
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Femöresbron, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-03 Oxelbergen, Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-03 Värmeverket, Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-03 Sylten, Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2018-01-03 Bergsbron, Norrköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-02 Fiskeby
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Lindö
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Skata Pica pica 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Lindö
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Lindö
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Herrebrotippen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Kabelvägen, Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-01 Färgaregården, Norrköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Lindö
Entita Parus palustris 2018-01-01 Herrebrotippen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-01 Herrebrotippen
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Herrebrotippen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Lindö
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Eneby, Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Herrebrotippen
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Lindö
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivberga
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Motorstadion, Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Lindö
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2018-01-01 LIndö
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö
Brunand Aythya ferina 2018-01-01 Lindö
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Lindö
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Knivberga
Grågås Anser anser 2018-01-01 Knivberga
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Herrebrotippen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping